آدرس :

آذربایجان شرقی _ شهرستان مراغه _ شهرک گلشهر _انبار فروشگاه صنعت صابون

شماره تماس: 09143327903

شماره ثابت :04137289713